Επίσκεψη του τμήματος Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου του ΕΠΑΛ Καλλονής στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ Μυτιλήνης

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Μυτιλήνης, σε συνεργασία με τους καθηγητές του τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων των σχολών του ΟΑΕΔ στη Παναγιούδα και του τμήματος Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου του ΕΠΑΛ Καλλονής έχει διοργανώσει δύο εκπαιδευτικές εκδρομές. Οι Μαθητές των τμημάτων παρακολούθησαν βήμα προς βήμα την διαδικασία του ελέγχου κατανοώντας έτσι την σοβαρότητα του θεσμού των ΚΤΕΟ.

Πάντα πρόθυμοι, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού ΚΤΕΟ Μυτιλήνης, για την κάλυψη και άλλων εκπαιδευτικών εκδρομών από όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας τις ώρες λειτουργίας του ΚΤΕΟ.

<-- 4539333 -->