skip to Main Content

Μετά από άπειρες ερωτήσεις πελατών μας σχετικά με τα συστήματα υγραεριοκίνησης , αναλάβαμε να παρουσιάσουμε την διαδικασία και κάποια βασικά θέματα που πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος πριν την εγκατάσταση ενός κιτ υγραεριοκίνησης.

Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι με καύσιμο υγραέριο η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη αλλά λόγω της χαμηλότερης τιμής του υγραερίου έχουμε μεγαλύτερη οικονομία. Μερικοί πελάτες μας ρωτάνε εάν συμφέρει. Βεβαίως και συμφέρει  κυρίως σε βενζινοκίνητα οχήματα, αλλά ένα όχημα που δεν διανύει πολλά χιλιόμετρα θα αργήσει να αποσβέσει το κόστος της αρχικής εγκατάστασης.

Αφού λοιπόν κάποιος λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποφασίσει να προχωρήσει στην εγκατάσταση ενός συστήματος υγραεριοκίνησης, προτείνουμε να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας, λόγω της αύξησης των τιμών των υγρών καυσίμων έχει αυξηθεί η ζήτηση εγκατάστασης συστημάτων υγραεριοκίνησης. Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα αυτό ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι αυστηρό, μιας και μιλάμε για αέρια, άκρως εύφλεκτα καύσιμα. Πολλοί τρομάζουν στην ιδέα πως θα μεταφέρουν στο όχημά τους μια δεξαμενή γεμάτη με υγραέριο. Παρόλα αυτά έχει αποδειχθεί ότι ένα όχημα που φέρει σύστημα υγραεριοκίνησης  είναι ασφαλέστερο από πλευράς υγραερίου σε σχέση με την βενζίνη. Βασική προϋπόθεση για να ισχύει αυτό όμως είναι η σωστή εγκατάσταση του συστήματος, η σωστή επιλογή του κιτ υγραεριοκίνησης και η εγκατάσταση  σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ποιος όμως θα πιστοποιήσει ότι ισχύουν όλα τα παραπάνω; Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ανέθεσε το σημαντικό αυτό κομμάτι στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Το ΙΚΤΕΟ είναι υπεύθυνο να πιστοποιήσει ότι επιλέχθηκε το σωστό κιτ, ότι η εγκατάσταση έγινε σωστά και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρχικά θα πρέπει να επιλέξουμε τον σωστό μηχανικό που θα μας κάνει την εγκατάσταση. Εδώ βασικό είναι, ο εγκαταστάτης να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σαν εγκαταστάτης συστημάτων αέριων καυσίμων και να δραστηριοποιείται σε συνεργείο με νόμιμη άδεια λειτουργίας ως συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων αέριων καυσίμων. Επίσης το συνεργείο και ο μηχανικός θα πρέπει να λειτουργούν στη χώρας μας.

Επόμενο βασικό κριτήριο είναι η τιμή. Εδώ ρόλο παίζουν αρχικά τα κυβικά και οι ιδιαιτερότητες του οχήματός μας, η ποιότητα του κιτ υγραεριοκίνησης και φυσικά το κόστος εργασίας που ορίζει κάθε εγκαταστάτης όπως επίσης και οι επιπλέον υπηρεσίες που μας προσφέρει ο κάθε μηχανικός.

Αφού προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ενός κιτ υγραεριοκίνησης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα (εντός ενός μήνα) στην νομιμοποίηση της διασκευής. Τι εννοούμε όταν λέμε νομιμοποίηση της διασκευής; Εάν παρατηρήσουμε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός μας στη θέση καύσιμο αναγράφεται το είδος του καυσίμου του οχήματός μας που μπορεί να είναι ‘’βενζίνη’’, ‘’βενζίνη αμόλυβδη καταλυτική’’, ’’πετρέλαιο’’ , ‘’πετρέλαιο καταλυτικό’’. Αυτή η σήμανση αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του οχήματος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η αλλαγή κύριων χαρακτηριστικών πρέπει να δηλώνεται και να αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας εντός ενός μήνα από την αλλαγή του χαρακτηριστικού. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα από τα ελεγκτικά όργανα, δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος και σε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις και ο έλεγχος κρίνεται ανεπιτυχής, το όχημα δηλαδή ‘’κόβεται’’. Επομένως θα πρέπει να ακολουθήσουμε την διαδικασία  ώστε η άδεια κυκλοφορίας να αναγράφει το υγραέριο ως εναλλακτικό καύσιμο.  Η δήλωση του νέου καυσίμου γίνεται στην Διεύθυνση μεταφορών της Περιφέρειας που ανήκει το όχημα μετά από ειδικό Τεχνικό Έλεγχο Υγραεριοκίνησης που διενεργείται από Ιδιωτικά ΚΤΕΟ το οποίο εκδίδει πρακτικό έγκρισης της διασκευής και το αποστέλει στην Διεύθυνση Μεταφορών.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ρόλος του ΙΚΤΕΟ που διενεργεί τον έλεγχο δεν είναι ένας τυπικός γραφειοκρατικός έλεγχος. Είναι μια διαδικασία που πιστοποιεί την διασκευή για την καταλληλότητα της, την ασφαλή λειτουργία της,  και την σωστή λειτουργία της.

Καταλληλότητα: Το ΙΚΤΕΟ ελέγχει ένα προς ένα τα εξαρτήματα της διασκευής εάν είναι εγκεκριμένα, πιστοποιημένα και κοινοποιημένα. Ο έλεγχος αυτός διασφαλίζει ότι τα εξαρτήματα έχουν πάρει κατάλληλη έγκριση τύπου που σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί η λειτουργία τους σε όλες τις συνθήκες και καταπονήσεις. Όπως επίσης και η αντοχή τους σε περίπτωση κρούσης.

Ασφαλή λειτουργία: Το ΙΚΤΕΟ ελέγχει εάν η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις  που ορίζει η νομοθεσία. Με ειδικό αισθητήρα ελέγχονται όλα τα εξαρτήματα για τυχόν διαρροές.

Σωστή λειτουργία: Στο ΙΚΤΕΟ ελέγχεται η καύση στον κινητήρα με καύση υγραερίου και με καύση βενζίνης με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού καυσαναλυτή. Οι τιμές συγκρίνονται και εξάγονται αποτελέσματα  που αφορούν την σωστή καύση, την καταπόνηση του κινητήρα και τις εκπομπές ρύπων.

Ο Ειδικός Τεχνικός έλεγχος διασκευασμένου οχήματος για χρήση ως καύσιμο το υγραέριο που διενεργείται στο ΚΤΕΟ δεν έχει καμιά σχέση με τον διετή περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο που υποχρεούνται τα οχήματα, κύρια προϋπόθεση για να γίνει ο ειδικός έλεγχος όμως είναι το όχημα να έχει ΚΤΕΟ σε ισχύ. Σε περίπτωση που το διασκευασμένο όχημα δεν έχει ΚΤΕΟ σε ισχύ, πρέπει πρώτα να γίνει περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος και αμέσως μετά ο Ειδικός έλεγχος  της Διασκευής. Σε περίπτωση που στον πρώτο διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις θα πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν και μετά από επιτυχή επανέλεγχο να ακολουθήσει ο ειδικός έλεγχος της διασκευής.

Αφού ολοκληρωθεί ο ειδικός Τεχνικός έλεγχος της διασκευής, το ΙΚΤΕΟ εκδίδει πρακτικό έγκρισης ή απόρριψης.

Σε περίπτωση απόρριψης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποκαταστήσει τα προβλήματα που οδήγησαν στην απόρριψη και να προσέλθει εκ νέου για Ειδικό Έλεγχο. Ο τελευταίος παίρνει Δελτίο Ειδικού Τεχνικού Ελέγχου και το πρακτικό απόρριψης όπου αναγράφονται οι λόγοι απόρριψης.

Σε περίπτωση έγκρισης το ΙΚΤΕΟ στέλνει μέσω ταχυδρομείου στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών, το πρακτικό έγκρισης μαζί με το Δελτίο Ειδικού Τεχνικού ελέγχου κ.α. Ο ενδιαφερόμενος μετά από μερικές μέρες (ανάλογα την Περιφέρεια), καταθέτει στη Δ/νση Μεταφορών, την παλιά άδεια κυκλοφορίας και παίρνει τη νέα με αναγραφόμενο ως εναλλακτικό καύσιμο το υγραέριο.

Μόλις ο ιδιοκτήτης του οχήματος πάρει την νέα άδεια κυκλοφορίας, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την Διενέργεια του Ειδικού ελέγχου Υγραεριοκίνησης απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά που για το σύνολο αυτών υπεύθυνος είναι ο εγκαταστάτης μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος πρέπει να φέρει:

1)      Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

2)      Ταυτότητα ή Δίπλωμα ή Διαβατήριο

3)      Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου

4)      Αίτηση προς το ΙΚΤΕΟ για την διενέργεια του ελέγχου που συμπληρώνεται στο ΙΚΤΕΟ

Ο εγκαταστάτης Μηχανικός θα πρέπει να προμηθεύσει τον Ιδιοκτήτη του οχήματος με τα εξής δικαιολογητικά:

1)      Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπεύθυνου τεχνικού σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Η ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου-απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση.

2)      Βεβαίωση αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου στη χώρα μας στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) ο συγκεκριμένος τύπος του εξαρτήματος είναι κατάλληλος να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο όχημα (αναγραφή αριθμού πλαισίου). β) το συγκεκριμένο όχημα, μετά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου συνεχίζει να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων που πληρούσε κατά την ταξινόμησή του.

3)      Βεβαίωση αντιπροσώπου όμοια με την ανωτέρω αναφερόμενη, για τον εξαεριωτή ή τον υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα), εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα.

Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη από το Προξενείο. Η επιστολή κατατίθεται και αναρτάται στον ιστοχώρο του ΥΜΕ.

4)      Δήλωση συμμόρφωσης του κιτ επικυρωμένη και επισήμως μεταφρασμένη

5)      Σκαρίφημα της εγκατάστασης των εξαρτημάτων του κιτ διασκευής

6) Πρωτότυπα παραστατικά. Απόδειξη-τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την εγκατάσταση και απόδειξη-τιμολόγιο πώλησης για τα εξαρτήματα. Στο παραστατικό των εξαρτημάτων στο χώρο των παρατηρήσεων θα αναγράφεται η φράση: τα εξαρτήματα είναι καινουργή και αμεταχείριστα. Σε περίπτωση που εκδίδεται απόδειξη από ταμειακή μηχανή η παρατήρηση θα αναγράφεται στην πίσω όψη της απόδειξης με σφραγίδα και υπογραφή του πωλητή. Και στα δυο παραστατικά (εξαρτημάτων και υπηρεσιών) θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ειδικός Τεχνικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης πραγματοποιείται μόνο μία φορά και δεν επαναλαμβάνεται ανά κάποιο χρονικό διάστημα όπως συμβαίνει με τον διετή Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος αποφασίσει να απεγκαταστήσει το κιτ διασκευής απαιτείται διαδικασία παρόμοια με αυτή της εγκατάστασης.

Κατά τον διετή προγραμματισμένο Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο Διασκευασμένου οχήματος, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ενός εγκαταστάτη συσκευών υγραεριοκίνησης κάθε φορά που αυτός πραγματοποιείται. Έτσι διασφαλίζεται ότι το σύστημα έχει ελεγχθεί εκ νέου και συνεχίζει να πληροί τις αρχικές προδιαγραφές . Εδώ να σημειώσουμε ότι το κιτ διασκευασμένου οχήματος δεν έχει ημερομηνία λήξης. Τα εξαρτήματα αντικαθίστανται μόνο σε περίπτωση βλάβης, εκτός από τη δεξαμενή η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να αντικαθίσταται ανά 10ετία.

Τα παραπάνω αποτελούν ενημέρωση προς τους πελάτες μας σχετικά με την μετατροπή των οχημάτων τους ώστε να χρησιμοποιούν και καύσιμο υγραέριο. Τα ανωτέρω προκύπτουν από την ισχύουσες διατάξεις  και η ισχύς αυτών μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που αυτό καθοριστεί από την νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διασκευή υγραεριοκίνησης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας.

Back To Top